Pogrzeby Dudek

OFERTA

Pogrzeby Rybnik. Dom Pogrzebowy DUDEK jest firmą prowadzącą swoją działalność na terenie Rybnika od 1984 roku. Od zawsze pielęgnujemy nasze tradycje starając się zarazem, aby w trudnych chwilach towarzyszących odejściu bliskich, zadbać o godny i profesjonalny pochówek. Przygotowania ceremonii pogrzebowej  przebiegają w dokładnie przygotowanych etapach, starając się zadbać, aby pożegnanie z bliską Państwu osobą odbyło się w zasłużony sposób. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i staramy się spełnić niemal każde życzenie. W przypadku Państwa pytań dotyczących świadczonych przez nas usług pogrzebowych, zapraszamy do kontaktu telefonicznego z jedną spośród naszych placówek.

Oferta „Dudek” usługi pogrzebowe

zakład pogrzebowy dudek

ORGANIZACJA
POGRZEBÓW

Pogrzeby Rybnik. Kompleksowa i profesjonalna organizacja ceremonii pogrzebowych.

zakład pogrzebowy dudek

TRUMNY
URNY

W stałej sprzedaży posiadamy duży wybór trumien tradycyjnych
i urn kremacyjnych.

pogrzeby rybnik

TRANSPORT
ZMARŁYCH

Transport zwłok wykonujemy wyspecjalizowanymi karawanami, oraz fachowym zespołem ludzi.

zakład pogrzebowy dudek

PORADNIK
POGRZEBOWY

Krótki poradnik jakie podstawowe działania należy podjąć w przypadku śmierci bliskiej osoby.

„Nie żyjemy, aby umierać; ale umieramy, aby żyć wiecznie.”

Michael Buchberger

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy jest specjalnym świadczeniem społecznym, którego wypłatą zajmuje się odpowiednia instytucja państwowa. W większości ubezpieczonych jest to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a w przypadku rolników – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Omawiany przez na zasiłek wypłacany jest w przypadku śmierci bliskiej osoby wszystkim ubezpieczonym, którzy pokryli koszty pogrzebu. Świadczenie to nie przysługuje oczywiście jedynie rodzinie zmarłego, lecz często także i sąsiadom, przyjaciołom lub różnorakim instytucjom. Słowem – na wypłatę zasiłku mogą liczyć wszyscy ci, którzy rzeczywiście pokryli koszty związane z pochowaniem zmarłego ubezpieczonego. Warto dodać. i świadczenia pogrzebowe wypłacane przez ZUS i KRUS mają na celu choćby częściowe zwrócenie kosztów, jakie poniesione zostały w związku z organizacją pochówku. Właśnie w tym celu państwo polskie wprowadziło możliwość wypłacenia zasiłku pogrzebowego.

Zasiłek przysługuje: członkowi rodziny; pracodawcy; domowi pomocy społecznej; gminie; powiatowi; osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego; osobie obcej – jeżeli pokryli koszty pogrzebu.