usługi pogrzebowe dudek

Pogrzeby Dudek

OFERTA

Pogrzeby Rybnik. Dom Pogrzebowy DUDEK jest firmą prowadzącą swoją działalność na terenie Rybnika od 1984 roku. Od zawsze pielęgnujemy nasze tradycje starając się zarazem, aby w trudnych chwilach towarzyszących odejściu bliskich, zadbać o godny i profesjonalny pochówek. Przygotowania ceremonii pogrzebowej  przebiegają w dokładnie przygotowanych etapach, starając się zadbać, aby pożegnanie z bliską Państwu osobą odbyło się w zasłużony sposób. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i staramy się spełnić niemal każde życzenie. W przypadku Państwa pytań dotyczących świadczonych przez nas usług pogrzebowych, zapraszamy do kontaktu telefonicznego z jedną spośród naszych placówek.

Oferta “Dudek” usługi pogrzebowe

zakład pogrzebowy dudek

ORGANIZACJA
POGRZEBÓW

Pogrzeby Rybnik. Kompleksowa i profesjonalna organizacja ceremonii pogrzebowych.

zakład pogrzebowy dudek

TRUMNY
URNY

W stałej sprzedaży posiadamy duży wybór trumien tradycyjnych
i urn kremacyjnych.

pogrzeby rybnik

TRANSPORT
ZMARŁYCH

Transport zwłok wykonujemy wyspecjalizowanymi karawanami, oraz fachowym zespołem ludzi.

zakład pogrzebowy dudek

PORADNIK
POGRZEBOWY

Krótki poradnik jakie podstawowe działania należy podjąć w przypadku śmierci bliskiej osoby.

“Nie żyjemy, aby umierać; ale umieramy, aby żyć wiecznie.”

Michael Buchberger

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy jest specjalnym świadczeniem społecznym, którego wypłatą zajmuje się odpowiednia instytucja państwowa. W większości ubezpieczonych jest to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a w przypadku rolników – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Omawiany przez na zasiłek wypłacany jest w przypadku śmierci bliskiej osoby wszystkim ubezpieczonym, którzy pokryli koszty pogrzebu. Świadczenie to nie przysługuje oczywiście jedynie rodzinie zmarłego, lecz często także i sąsiadom, przyjaciołom lub różnorakim instytucjom. Słowem – na wypłatę zasiłku mogą liczyć wszyscy ci, którzy rzeczywiście pokryli koszty związane z pochowaniem zmarłego ubezpieczonego. Warto dodać. i świadczenia pogrzebowe wypłacane przez ZUS i KRUS mają na celu choćby częściowe zwrócenie kosztów, jakie poniesione zostały w związku z organizacją pochówku. Właśnie w tym celu państwo polskie wprowadziło możliwość wypłacenia zasiłku pogrzebowego.

Zasiłek przysługuje: członkowi rodziny; pracodawcy; domowi pomocy społecznej; gminie; powiatowi; osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego; osobie obcej – jeżeli pokryli koszty pogrzebu.