Pogrzeby Dudek

Śmierć bliskiej osoby to zawsze ogromne przeżycie, jednocześnie konieczne jest dopełnienie licznych formalności, na których z pewnością trudno się skupić. Pojawiają się też pytania. Po jakim czasie od śmierci powinien nastąpić pochówek? Gdzie będzie do tego czasu przechowywane ciało? I z pewnością wiele innych, na które nieustannie poszukujemy odpowiedzi.

Przechowywanie ciała po śmierci

Wszelkie terminy i miejsca, w których może znaleźć się ciało po śmierci określane są przez polskie prawo. Z pewnymi wyjątkami pochówek nie może odbywać się wcześniej niż po upływie 24 godzin od zgonu. Ciało zmarłej osoby może pozostawać w domu przez maksymalnie 72 godziny, a następnie konieczne jest usunięcie zwłok z mieszkania w celu dokonania pochówku, jeśli ma on jednak zostać odroczony i odbyć się w późniejszym terminie to ciało przewozi się do kostnicy lub domu pogrzebowego. Wszelkie usługi w tym zakresie realizuje wybrana przez bliskich firma pogrzebowa. Warto wspomnieć, że możliwe są wyjątki od takich terminów jeśli zwłoki zostaną odpowiednio utrwalone i jeśli zgodę na to wyda odpowiedni inspektor sanitarny.

Inaczej sytuacja wygląda jeśli do śmierci doszło na skutek choroby tropikalnej lub zakaźnej, objętej rozporządzeniem właściwego Ministra. Wówczas pochowek odbywa się w ciągu 24 godzin od śmierci, a ciało jest natychmiast zabierane z domu. Zwykle w takiej sytuacji konieczne jest dokonanie pochówku na najbliższym cmentarzu.

Co zrobić w momencie śmierci?

Osoby umierające we własnym domu zwykle od lat chorują. Jednak gdy dojdzie do śmierci konieczne jest wezwanie pogotowia – musi to być karetka z lekarzem, warto więc zaznaczyć na linii alarmowej, że chodzi o stwierdzenie śmierci. Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza, kontaktujemy się z wybranym zakładem pogrzebowym. Firma zabiera zwłoki do kostnicy i pomaga nam w zaplanowaniu pogrzebu. Możemy skorzystać ze wsparcia we wszystkich niezbędnych czynnościach. W ten sposób formalności zostaną szybko załatwione, a my zyskamy możliwość własnego poradzenia sobie z żałobą.