Pogrzeby Dudek

Śmierć bliskiej nam osoby wiąże się z koniecznością poinformowania bliskich, rodziny, przyjaciół zmarłego o ceremonii pogrzebowej. Wykorzystuje się do tego celu nekrologi, który według definicji jest gatunkiem prasowym pełniącym prymarną funkcję informowania o zgonie. W obliczu śmierci jesteśmy bezradni, bezsilni, nie mamy sił na zajęcie się formalnościami. Dlatego w tych trudnych chwilach warto skorzystać z usług profesjonalnego doświadczonego domu pogrzebowego, który zajmie się za nas wszelkimi sprawami związanymi z organizacją pogrzebu.

Jedną z istotnych rzeczy, jakie wykonają w naszym imieniu pracownicy zakładu pogrzebowego, jest sformułowanie nekrologu. Mimo że, struktura nekrologu jest sformalizowana, niektóre z jego elementów podlegają pewnym modyfikacjom, które mają na celu spersonalizowanie go.

Z jakich elementów składa się dobrze sformułowany nekrolog?

Nekrolog może zawierać informacje ogólne, jak miejsce i czas uroczystości żałobnych oraz pogrzebu, bądź może przybierać formę bardziej rozbudowaną, opisującą daną okoliczności śmierci, można mu nadać ton uroczysty, poważny, bądź surowy (informacyjny). Nekrolog powinien być zbudowany według następującego scenariusza:

  1. formuła otwarcia (np. „z głębokim żalem zawiadamiamy”);

  2. informacja dotycząca daty i miejsca śmierci;

  3. znaki przynależności wyznaniowej (np. krzyż, dopisek „śp.”);

  4. imię i nazwisko zmarłego;

  5. pozytywnie wartościująca identyfikacja zmarłego (np. kochający ojciec);

  6. informacje o uroczystościach pogrzebowych (data, miejsce);

  7. podpis autorów (np. mąż, rodzice, rodzina).

Rodzaje nekrologów i sposoby ich zastosowania

Możemy wyróżnić trzy rodzaje nekrologów:

Nekrolog może być skierowany do przyjaciół, członków rodziny, wtedy mówimy o nekrologu prywatnym, bądź do współpracowników zmarłego, jego pracodawcy, wtedy nazywamy go nekrologiem instytucjonalnym.

W zależności od wyznania zmarłego mamy nekrologi świeckie i religijne

Nekrologi mają z założenia mieć dostojny, elegancki, żałobny charakter, dlatego ich oprawa graficzna jest stosunkowo skromna. W zależności od wyznania i decyzji najbliższych zmarłemu osób może poza czarną ramką, zawierać takie elementy jak symbol krzyża, który warto wiedzieć, że powszechnie jest uznawany za symbol chrześcijaństwa, dlatego, jeśli zmarły życzył sobie pochówku bez udziału duchownych w danym obrządku religijnym, lepiej jest go nie umieszczać na nekrologu.

Nekrologi są umieszczane w lokalnej prasie. Jeśli chcemy zamieścić informację na tablicach ogłoszeniowych, klatkach schodowych służy temu odmiana nekrologu zwana klepsydrą. Od nekrologów różnią się tym, że ich treść jest ograniczona do minimum, zostaje pozbawiona, chociażby informacji o okolicznościach śmierci, czy też innych kwestii, jakie chciałaby przekazać rodzina zmarłego.